Nükleer enerji denetimlerinin usul ve esasları belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurumunun ilgili yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, denetimler nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili tesis, cihaz, madde ve faaliyetler için yetkilendirilen kişiler ile bu kişilerin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerini kapsayacak.

Denetimler yılda en az bir kez yapılacak

Denetimlerin sıklığı ve kapsamı, dereceli yaklaşım ilkesi göz önünde bulundurularak Kurum tarafından belirlenecek. Tesis denetimleri her takvim yılında en az bir kez gerçekleştirilecek.

Kurum, gerek görmesi halinde, denetimlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından destek alacak.

Ayrıca, denetimler Kurum tarafından programlı veya programsız olarak sınıflandırılabilecek.

Mühendislik veya fen bilimlerinin ilgili alanlarında en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar denetçi olabilecek.

Düzeltmeler için üç ay ya da gerekli ise daha fazla süre verilecek

Yönetmeliğe göre, denetlenen, kendisine bildirilen bulguların giderilmesine ve tekrarının önlenmesine yönelik olarak düzeltici ve/veya önleyici faaliyetleri gerçekleştirmekle yükümlü olacak.

Radyasyon tesisleri, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon uygulamalarının denetimlerinde tespit edilen bulguların giderilmesi için dereceli yaklaşım esas alınarak en fazla üç ay süre verilecek.

Denetlenen tarafından bu süre zarfında gerekçeli olarak ek süre talep edilmesi ve talebin Kurum tarafından uygun bulunması durumunda bu süre, bulgunun güvenlik veya emniyet açısından önemine göre değerlendirilerek uzatılabilecek.​​​​​​​ 

Haberin Kaynağı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu