TÜM HABERLER

Kanada marka tescil sisteminde önemli değişiklikler yaptı

Kanada marka tescil sisteminde önemli değişiklikler yaptı

Ormanlı ve karlı dağlar önünde yakın çekim Kanada bayrağı
Kanada uzun zamandır beklenen yeni ticari marka kanununu 17 Haziran 2019’dan itibaren yürürlüğe koyuyor. Kanunda yapılan değişiklikler marka başvurusu ve tescilini birçok yönden kolaylaştırıyor. 
Ayrıca, Kanada 17 Haziran 2019 tarihinde Ticari Markalar Kanununa İlişkin Singapur Anlaşmasına (“Singapur Anlaşması”), Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolüne (“Madrid Protokolü”) ve Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nice Anlaşmasına (“Nice Anlaşması”) katılım sağlayacak. Böylelikle, Kanada fikri ve sınai mülkiyet alanındaki uygulamalarını başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkelerle önemli oranda uyumlu hale getirmiş olacak. 
Marka başvuruları ile ilgili öne çıkan düzenlemelerden bazıları aşağıdaki şekilde olacak.

1. Başvuru ve sonrası işlemler

Başvuru için marka kullanım gerekliliği olmayacak. Böylece, marka tescili için kullanım beyanı talep edilmeyecek.

2. Madrid Protokolü

Kanadalı başvuru sahipleri Madrid Protokolünü kullanarak diğer ülkelerde başvuru yapma olanağına sahip olacaklar. 
Benzer şekilde, diğer ülkelerdeki marka başvuru sahipleri Madrid Protokolünü kullanarak Kanada’da marka başvurusu yapabilecekler. Böylelikle önemli oranlarda maliyetlerden tasarruf sağlayabilecekler.

3. Nice Sınıflandırması

Nice Sınıflandırma sistemi Kanada’da da geçerli olacak. Bu sayede marka sınıflandırmaları daha uyumlu hale gelmiş olacak.
4. Markanın tanımı
Markanın tanımı geleneksel olmayan markaları kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre, geleneksel olmayan markalar (non-traditional trademarks) olarak nitelendirilen renkler, 3 boyutlu şekiller, hologramlar, hareketli görüntüler, sesler, kokular, dokunma hissi marka tesciline konu olabilecekler.
5. Başvuruların bölünmesi
Başvuruların bölünmesi mümkün olabilecek, böylelikle itiraz olması halinde belirli sınıfların ayrı bir başvuruya konu olması sağlanarak tescil süreci kolaylaşabilecek.
6. Marka koruma süresi
Ticari marka koruma süresi 15 yıldan 10 yıla indirilmiş olacak. Genel olarak dünya çapında marka tescil süresinin 10 yıl olduğu dikkate alındığında önemli bir istisna kalkmış olacak.
7. Marka ücretleri
Resmi tescil ücreti olmayacak, ancak sınıf başına başvuru ücreti uygulamasına geçilecek. Ayrıca, marka yenilemelerinde sınıf bazlı ücretlendirme uygulanacak.

Kanada marka tescil sisteminde önemli değişiklikler yaptı

Başa dön tuşu