TÜM HABERLER

Çin marka korsanlığını önlemek için marka kanununda değişiklik yaptı

Çin marka korsanlığını önlemek için marka kanununda değişiklik yaptı

Şangay’da tv kulesi ve diğer gökdelenlerin gece görünümü

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresine (“CNIPA”) yapılan ticari marka başvuru sayılarındaki yüksek artışlar, marka korsanlığı (trademark squatting), marka biriktirme ve köşe kapma (trademark hoarding and cornering), toplu halde marka başvurusu yaparak başkalarının marka tescilini almasının önüne geçme gibi kötü niyetli başvuruların sayısının fazlalığını ortaya koydu.

23 Nisan 2019 tarihinde Çin Ulusal Halk Kongresi bu kötü niyetli marka başvurularının önüne geçilmesi için Çin Halk Cumhuriyeti Marka Kanununda değişiklik yapılmasını benimsedi. Değişiklikle kötü niyetli markalarla ilgili olarak açılan davaların önüne geçilerek mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanıyor.

Değişiklikle, tescil için başvuruda bulunulan ticari markalar için markayı kullanma niyeti (intent-to-use) kanunla ilk kez zorunlu hale getiriliyor. Buna göre, kullanma niyetinin belirtilmediği her marka başvurusu direk reddedilecek. Ayrıca, kullanım niyetinin olmadığı gerekçesi ile herkes yayımlanan marka başvurularına 3 ay içerisinde itiraz edebilecek ve her halükarda yayım süresi bitmişse dava yoluyla hükümsüzlük talebinde bulunabilecek.

Değişiklik, cezai tazminleri beş kata kadar artırıyor. Ayrıca, yasal tazminlerin azami tutarı 5,000,000 Çin yuanına (yaklaşık 733,000 USD) çıkarıldı.

Çin Ticari Marka Kanunu uyarınca, ticari marka ihlaline ilişkin tazminat tutarı (1) hak sahibinin fiili zararı, (2) marka hakkına tecavüz edenin kazancı ve (3) bir ticari marka altındaki lisans haklarının uygun şekilde verilmesi esasına göre değerlendirilmesi gerekiyor. Değerlendirme yöntemleri ilkinden başlayarak sırayla uygulanıyor ve seçenek özgürlüğü bulunmuyor. Üç yöntemden hiçbiri uygulanamazsa, mahkemenin yasal zarara göre tazminat tutarına karar vermesi gerekiyor.

Bununla birlikte, 2015’ten 2017’ye kadar yapılan bazı yerel araştırmalar, ticari marka ihlal davalarının yalnızca %0,2’si için mahkemelerin cezai tazminat ödenmesine hükmettiğini tespit etti. Çalışmaya göre, cezai tazminatların istisnai kullanımı, ihlal eden kişinin kazançlarının kanıtlanamamasından ve markanın hiç lisansa konu olmadığından dolayı lisans ücretlerinden hareketle bedel biçiminin mümkün olmamasından kaynaklanıyor.

Hak sahiplerinin talebi üzerine mahkemeler, ihlal eden ticari markaları taşıyan malların ve ayrıca bu malları üretmek için kullanılan malzeme ve araçların imhasına karar verebiliyor. Ayrıca, ihlale konu mallar, üzerlerindeki ihlal konusu markaların kaldırılması ile piyasaya sürülemiyor.

Belirtilen değişikliklerin 1 Kasım 2019’da uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.

Çin marka korsanlığını önlemek için marka kanununda değişiklik yaptı

Başa dön tuşu