AB, "Iceland" markasının tescil kriterlerini karşılamadığına karar verdi

AB, "Iceland" markasının tescil kriterlerini karşılamadığına karar verdi

Iceland Süpermarket görünümü
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), süpermarket zinciri Iceland Foods Limited’in “Iceland” marka tescilini coğrafi kaynak belirtmesine bağlı olarak tüketicileri yanıltacağı gerekçesi ile iptaline karar verdi.
Süpermarket zinciri Iceland Foods Limited, “Iceland” kelimesini 7., 11, 16, 29, 30, 31, 32 ve 35. sınıflarda gıda ürünleri, elektrikli ürünler ve perakende mağaza hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli mal ve hizmetler için tescil ettirdi. İzlanda Dışişleri Bakanlığı, “Iceland”ın coğrafi bir kökeni belirttiği ve dolayısıyla tescil edilemeyeceği gerekçesiyle marka tescilinin iptali için EUIPO’ya başvuruda bulundu.
AB Ticari Marka Yönetmeliğinin 7(1)(g) maddesinde, bir marka “mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak bir işaret” olması halinde tescil edilemez hükmü yer alıyor.
İzlanda (ülke), ortalama tüketicinin, marka kapsamında satılan malların İzlanda’da üretildiklerini sanacağını ve bu nedenle “Iceland” markasının bu kısıtlamaya dahil olduğunu savundu. Ayrıca, İzlanda, “Iceland” kelimesinin tescilinin, İzlanda’lı şirketlerin ürettikleri ürünlerin coğrafi kökenlerini belirtmek istemeleri durumunda, marka veya ambalajlarında “Iceland” kelimesini kullanmalarına kısıtlama getireceğini ileri sürdü.
Süpermarket zinciri savunmasında, söz konusu ürünlerin ve hizmetlerin İzlanda ile ilgili olarak bilinmediklerini; bu nedenle, ortalama bir tüketicinin tescil edilen mal ve hizmetlerin İzlanda’dan kaynaklandığı algısına kapılmayacağını ileri sürdü.
Her ne kadar EUIPO’nun İptal Bölümü, İzlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan kanıtların söz konusu malların İzlanda’dan Avrupa Ekonomik Alanına ihracatının önemini abarttığını kabul etse de, ortalama bir tüketicinin, ilgili malların İzlanda’dan geldiğine veya gelecekte İzlanda kökenli olacağına inanacağını varsaymanın makul olacağını kabul etti. Böyle bir varsayım, ‘Iceland” markasının coğrafi kökeni bakımından tanımlayıcı olmasını gerektirdiğinden, marka tescilinin iptali için yeterli bir neden olarak kabul edildi.
Süpermarket zinciri ayrıca 1970’lerdeki ilk kullanımından bu yana “Iceland” kelimesini kullanması ile ayırt edicilik kazandığını ve dolayısıyla tüketicilerin mal ve hizmetlerin İzlanda’dan kaynaklandığı yönünde bir algıya sahip olmayacaklarını ileri sürdü. Bu iddiasını desteklemek için, markanın AB genelinde yaygın bir üne sahip olduğuna dair kanıtlar sundu.
Bununla birlikte, kanıtları değerlendiren İptal Bölümü, Birleşik Krallık’ta markanın yeterli kullanım ve üne sahip olduğunu kabul ederken, süpermarket zincirinin markanın AB’nin diğer bölgelerinde ayırt edicilik kazandığını ispatlamada yetersiz kaldığını ifade etti. Yeterli bilinirliğin özellikle bir İngilizce kelime olan “Iceland”ın bir Avrupa ulusunun ismi olarak algılanması gereken ülkeler bakımından ispatlanmadığı ifade edildi. Örneğin, EUIPO, Malta, İsveç, Danimarka, Hollanda veya Finlandiya’da hiçbir marufiyet kanıtı ortaya koyulmadığını belirtti. Bu nedenle, EUIPO, süpermarketin AB’de ayırt edicilik kazanmışlık iddiasını reddetti ve tescilin geçersiz kılınması gerektiği sonucuna vardı.
Bu durum, bir coğrafi adın ticari marka olarak tescili ile ilgili bariz zorlukları vurgu yapması bakımından önem arz ediyor. Ayrıca, AB çapında bir markanın ayırt edicilik kazandığını ispat etmedeki zorlukları bir kez daha ortaya koyuyor.
Iceland Foods’un bir sonraki aşama olarak kararı temyize götürmek suretiyle marka tescil haklarını elinde tutma mücadelesine devam edeceği bekleniyor.

AB, "Iceland" markasının tescil kriterlerini karşılamadığına karar verdi

Başa dön tuşu