AB Genel Mahkemesi: Adidas'ın üç şerit marka tescili hükümsüzdür!

AB Genel Mahkemesi: Adidas'ın üç şerit marka tescili hükümsüzdür!

Adidas üç şerit

AB Genel Mahkemesi kararında markanın hükümsüzlüğünü şunlara dayandırdı:
  • Marka tutarlı bir şekilde kullanılmamıştır, markanın revize edilen/değiştirilen versiyonları kabul edilemez.
  • Adidas, markanın Avrupa çapında ayırt edicilik kazandığına yönelik yeterli kanıt sunmamıştır (Adidas sadece 5 AB ülkesi için kanıt sundu).

Davanın geçmişi

adidas dikey üç şerit figüratif markaAdidas 2013 yılında aynı genişlikte birbirine eşit mesafede paralel olan üç şerit için marka tescili başvurusu yaptı (AB Marka Tescil Numarası 012442166). Marka başvurusu 25. sınıfta “giysiler, ayak giysileri, başlıklar” için Mayıs 2014’te tescil edildi.

Aralık 2014’te Belçikalı Shoe Branding Europe BVBA firması, markanın ayırt edici niteliğe sahip olmadığı gerekçesiyle EUIPO nezdinde hükümsüzlük talebinde bulundu. Haziran 2016’da EUIPO İptal Bölümü markanın ayırt edici olmadığına hükmetti. EUIPO kararında markanın hem doğası itibariyle ayırt edici özelliğe sahip olmadığını hem de kullanım sonucu ayırt edicilik niteliği kazanmadığını ifade etti.
Adidas bu kararı markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı gerekçesiyle EUIPO Temyiz Kurulunda temyize götürdü. Temyiz Kurulu, Adidas’ın temyizini reddetti; ancak, Adidas bu kararı da AB Genel Mahkemesinde temyize götürdü.
AB Genel Mahkemesi de Adidas’ın temyizini reddetti ve EUIPO tarafından verilen hükümsüzlük kararının doğruluğunu teyit etti. Mahkeme kararında şu hususlara yer verdi.

  1. Marka son derece basittir.
  2. Marka bir dizi düzenli olarak tekrar eden unsurlardan oluşan bir pattern markası olmaktan ziyade sıradan bir figüratif markadır.
  3. Adidas tarafından sunulan kullanım kanıtları markanın diğer temel niteliklerini, yani beyaz zemin karşısında siyah şeritleri, kapsamamaktadır ve bu nedenle kullanım yoluyla ayırt edicilik değerlendirmesi yapılırken dikkate alınmaları mümkün değildir.
  4. Dolayısıyla, EUIPO, Adidas tarafından ortaya konulan çeşitli kullanım kanıtlarını kabul etmemede haklıdır, zira bunlar farklı markaların (renk şemasının ters çevrildiği işaretler gibi (siyah zemin karşısında beyaz şerit kullanılması) kullanımından ibarettir.
Mahkeme, EUIPO’nun markanın AB çapında kullanılmış olduğunu ve tüm AB’de ayırt edicilik kazandığının Adidas tarafından ispat edilemediği tespitinin doğru olduğu kanaatine vardı. Adidas sadece beş üye ülke ile ilgili olarak kanıt sunabilmişti. Bu karar, Kit Kat ve Big Mac davalarındaki mahkemenin duruşunu bir kez daha teyit etmiş oldu.

Adidas’ın kararı iki ay içinde AB Adalet Divanı nezdinde temyize götürme hakkı bulunuyor.

AB Genel Mahkemesi: Adidas'ın üç şerit marka tescili hükümsüzdür!

Başa dön tuşu